Aantal banen op oproepbasis groeit met ruim een derde

Het aantal werknemersbanen op oproepbasis is in vijf jaar tijd met ruim een derde toegenomen.

Tussen 2010 en 2015 groeide het aantal oproepbanen met 143.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In 2010 ging het nog om 5 procent van alle banen voor werknemers. Vorig jaar lag het percentage op 7 procent. Dat komt neer op 545.000 banen.

Het overgrote deel van deze banen wordt vervuld door jongeren van 15 tot 25 jaar. Meer dan de helft van de oproepkrachten is een scholier of student.

Horeca

Met name in de horeca werken relatief veel oproepkrachten. Een kwart van de werknemersbanen in die sector is op oproepbasis. Onder keukenhulpen is het aandeel oproepkrachten het hoogst (44 procent). Daarna volgen kelners en barpersoneel (35 procent) en kassamedewerkers (32 procent).

Het percentage oproepkrachten in de horeca groeide tussen 2010 en 2015 van 19 naar 26 procent. De stijging was vooral in 2014 en 2015 zichtbaar.

Ook het aandeel oproepbanen in de bedrijfstakken handel en cultuur, landbouw en sport en recreatie nam in de afgelopen vijf jaar toe. Dit zijn takken waarin relatief veel oproepbanen zijn. In de gezondheids- en welzijnszorg is het percentage oproepbanen in de afgelopen twee jaar licht gedaald.

Laagste uurloon

De uurlonen voor oproepkrachten verschillen sterk per bedrijfstak. In de horeca verdiende een oproepkracht vorig jaar gemiddeld het laagste uurloon. Dat was iets minder dan 10 euro per uur. Dit komt onder meer doordat er in de horeca relatief veel jongeren als oproepkracht werken. Zij verdienen vaak het minimumjeugdloon. Van de oproepkrachten in de horeca is bijna drie kwart tussen de 15 en 25 jaar.

In de gezondheids- en welzijnszorg en het onderwijs ligt het uurloon gemiddeld veel hoger. In die sector wordt gemiddeld 17 euro per uur betaald aan een oproepkracht. In deze bedrijfstak is ruim 40 procent van de oproepkrachten 35 jaar of ouder. Slechts 34 procent is tussen de 15 en 25 jaar.

Behoefte

Vorig jaar zei ruim de helft van de oproepkrachten op deze manier te werken uit een behoefte aan flexibiliteit. Dit aandeel is twee keer zo hoog als onder alle flexibele werknemers. Met name onder de jongste (15 tot 25 jaar) en de oudste (65 tot 75 jaar) leeftijdsgroepen is de behoefte aan flexibiliteit groot.

Van de uitzendkrachten heeft 57 procent naar eigen zeggen een flexbaan, omdat het niet lukt om een contract te krijgen. Deze reden is voor oproepkrachten veel minder belangrijk. Slechts een kwart zegt dat dit de reden is om op oproepbasis te werken.

FNV

Vakbond FNV noemt de toename een groot probleem. “Vaak gaat het om mensen die niet eens genoeg uren krijgen om het minimumloon te kunnen verdienen”, aldus FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk in een persverklaring. Werkgevers moeten volgens hem “ophouden met smoesjes en huilverhalen dat ze niet anders kunnen”.

FNV heeft al eerder in de zorg een verbod afgedwongen op nulurencontracten, en wil dat nu ook in andere sectoren bereiken. Volgens de vakbond zijn winsten van bedrijven hoog, en blijven de inkomens van de werknemers daarbij achter. Bovendien neemt het aantal “onzekere contracten” volgens FNV toe.

Deel deze pagina

Actuele berichten

Protocol Heropening Horeca

KHN is blij dat de eerste stap richting de heropening van de horeca is gezet. De aangekondigde verlichting van de coronamaatregelen tijdens de persconferentie van het kabinet bieden een bescheiden perspectief voor de horeca. De gevolgen van de intelligente lockdown in Nederland hebben de horecabranche keihard geraakt en het einde is nog lang niet in zicht. Vanaf 1 juni - 12 uur ’s middags - mogen horecaondernemers zowel op de terrassen maar ook ‘binnen’ weer gasten ontvangen, maar wel met restricties. Hierbij geldt voor binnen: op reservering, een gezondheidscheck en maximaal 30 personen tegelijkertijd binnen én met 1,5 meter afstand. Dit is in lijn met de vooraankondiging op 6 mei en een eerste stap in de goede richting.

De afgelopen periode heeft KHN overleg gevoerd met de verschillende ministeries om samen te komen tot een verantwoorde opening. Horecaondernemers krijgen nu langzaam de verwachte ruimte om hun onderneming weer op te starten. Wel gelden er de komende periode beperkte voorwaarden:

 • Horecamedewerkers moeten triage hanteren; een gezondheidscheck waarbij wordt gevraagd of gasten geen gezondheidsklachten hebben of recent hebben gehad.
 • 1,5 meter afstand blijft de norm. Zowel op de terrassen als in horecabedrijven moeten gasten op 1,5 meter afstand van elkaar zijn. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Er komt een pilot met schermen in de horeca als alternatief voor de 1,5 meter afstand. Als de uitkomsten daarvan positief zijn, kunnen schermen worden toegepast.
 • Clubs en discotheken blijven volgens het overheidsbesluit voorlopig gesloten.

De komende dagen wordt de praktische invulling van de nieuwe maatregelen verder uitgewerkt en wordt het protocol ‘heropening horeca’ hierop aangepast.

Aanvullende steun keihard nodig

KHN-voorzitter Rober Willemsen: “Wij zijn blij dat het geboden perspectief op 6 mei nu vorm heeft gekregen en we per 1 juni onze deuren weer voorzichtig mogen openen. De restricties maken het voor veel horecaondernemers helaas nog steeds onwerkbaar. We begrijpen goed dat gezondheid enorm belangrijk is en we willen geen van allen dat het virus weer oplaait. De nood bij ondernemers is hoog; het water staat ons echt aan de lippen. Dus we kunnen dan ook niet wachten om onze gasten weer te verwelkomen en verantwoord open te gaan. Wel blijft aanvullende steun keihard nodig om ervoor te zorgen dat de branche het overleeft.”

Samen toewerken naar verdere versoepelingen

De afgelopen periode heeft KHN meerdere gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en heeft KHN ontzettend hard haar best gedaan om tot veilige, passende en werkbare oplossingen voor de horeca te komen. Ook vlak voor de persconferentie vond er nog een overleg plaats tussen KHN, minister Grapperhaus en twee burgemeesters namens de VNG, waarbij alle partijen onderstreepten dat het goed is dat de horeca op deze manier weer open kan. Komende weken zullen alle betrokken partijen de gesprekken voortzetten. Robèr Willemsen: “Het blijft een teleurstelling om onder deze restricties open te gaan; voor de meeste bedrijven betekent dit nog steeds geen rendabele bedrijfsvoering. Maar het is positief dat we hiermee de weg inslaan om verantwoord de bedrijfsvoering weer op te starten.”

Het ‘nieuwe normaal’ onwerkbaar voor de horeca: robuust steunpakket noodzakelijk

KHN heeft bij het indienen van het concept-protocol enkele weken geleden ook een duidelijke kanttekening geplaatst: Dat 1,5 meter afstand houden in flink wat situaties technisch onmogelijk is. Maar voor de meeste horecazaken zal het financieel ook niet rendabel zijn. Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen. KHN roept het kabinet dan ook dringend op per omgaande met aanvullende steunmaatregelen te komen om de horecabranche door de coronacrisis heen te helpen. De belangrijkste vier kernpunten uit het KHN-noodplan zijn:

 • Het verhogen van de compensatie van de werkgeverslasten van 30% tot 40%, zodat de 90% compensatie ook écht dicht bij de 90% van de loonkosten in de buurt komt.
 • Het hanteren van een reële maand als maart als referentiemaand i.p.v. januari.
 • Een compensatie van vaste lasten, zoals huur.
 • Een versoepelde WW voor medewerkers.

En dit alles voorafgegaan door een reparatie van de NOW1, zodat ook voor het eerste kwartaal het kabinet zorg draagt voor een afdoende dekkend steunpakket. Deze reparatie hebben vele horecaondernemers simpelweg nodig om de komende weken te overleven. KHN vertrouwt er op dat het kabinet zo snel mogelijk met maatregelen komt, die recht doen aan het ondernemerschap binnen de horecabranche.

 

Bron: KHN

Lees meer

Coronavirus

Door alle beheersmaatregelen rond de uitbraak van het Ccoronavirus is er voor ieder in korte tijd veel veranderd en velen voelen de gevolgen, zeker ook in de horecabranche. We hopen dat alle maatregelen er toe zullen leiden dat we binnen een redelijke tijd weer richting het normale leven kunnen.
 
Hoe willen wij werken en u van dienst blijven in deze tijd:
 
Wij zetten onze werkzaamheden voort maar nemen 'social distancing' serieus. 

Zo hopen wij onze mensen en klanten te beschermen en u toch de service te bieden die u van ons mag verwachten. Hoe gaan we werken:

 • We draaien als bedrijf door, maar meer op afstand; we houden ons aan de RIVM richtlijnen en zullen niet noodzakelijke contacten vermijden. De meeste mensen werken vanuit huis.
 • Elke medewerker is zoals gebruikelijk bereikbaar via telefoon en mail.

Afspraken

 • Overleg zal bij voorkeur telefonisch plaatsvinden.
 • Over een afspraak die niet telefonisch of online plaats kan vinden zal met alle betrokkenen overlegd worden wat te doen. Het heeft onze voorkeur deze te verplaatsen naar na 6 april a.s.
 • We zullen contact opnemen met iedereen waarmee afspraken ingepland staan om samen naar een passende oplossing te kijken.

Verder blijven we gewoon bereikbaar via telefoon via de bekende nummers en per e-mail om zoveel mogelijk projecten te blijven voortzetten.

Heeft u vragen: 033 258 13 30 of info@klaassenbv.nl

Lees meer