Huurindexering

Huurindexering nodig?
Huurindexering nodig?

De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden.

Deze indexering vindt plaats op basis van de cijfers welke (op maandbasis) door het CBS gepubliceerd worden.
De huurprijs wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI).

Raadpleeg uw eigen huurovereenkomst welke indexeringsdata van toepassing zijn. Van belang is de datum waarop indexering plaats mag vinden en welke formule er gebruikt wordt.

Onderstaand treft u de laatste indexeringen aan op basis van de onderstaande formule bij de meest voorkomende ROZ-huurovereenkomsten (formule 4 maanden en 16 maanden voor index datum):

 Huurverhogingen

Indexeringsdatum: benodigd cijfer nieuw* (-/- 4 maanden) verhoging bedraagt %
1 maart 2018 november 2017 = 102,00 1,5 %
1 februari 2018 oktober 2017 = 102,17 1,3 %
1 januari 2018 september 2017 = 102,03 1,5 %
1 december 2017 augustus 2017 = 102,27 1,4 %
1 november 2017 juli 2017 = 102,11 1,3 % (1,1 % t.o.v. 2015****)
1 oktober 2017 juni 2017 = 101,37 1,1 % (1,1 % t.o.v. 2015****)
1 september 2017 mei 2017 = 101,65 1,1 % (1,0 % t.o.v. 2015****)
1 augustus 2017 april 2017 = 101,98 1,6 % (1,5 % t.o.v. 2015****)
1 juli 2017 maart 2017 = 101,44 1,1 %
1 juni 2017 februari 2017 = 101,09 1,8 %
1 mei 2017 januari 2017 = 100,35 1,7 %
1 april 2017 december 2016 = 100,71 1,0 %
1 maart 2017 november 2016 = 100,49 0,6 %
1 februari 2017 oktober 2016 = 100,83 0,4 %
1 januari 2017 september 2016 = 100,49 0,1 %
1 december 2016 augustus 2016 = 100,88 0,2 %
1 november 2016 juli 2016 = 100,68 - 0,2 % ***

(gebruikte formule: Indexcijfer nieuw* / indexcijfer oud** x 100 - 100).

* meestal vier maanden voor datum huurwijziging
** meestal zestien maanden voor datum huurwijziging
***veelal wordt huurprijs niet gewijzigd bij negatief getal
Indien er een afwijkende indexering van toepassing is op uw huurovereenkomst is bovenstaand overzicht niet van toepassing.

Consumenten prijzen basis jaar: CPI 2015=100

De directe link CBS biedt u wellicht hulp bij de berekening.
Mocht u er niet uitkomen en/of verdere hulp nodig hebben, dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met onze makelaar Marije Brinkman RT/RM via email: m.brinkman@klaassenbv.nl of 033-2581330. 

Wij helpen u graag verder, ook met de brief welke u aan uw huurder kunt versturen.

Wilt u weten of uw huurprijs correct geïndexeerd is? Wij kunnen het voor u beoordelen.
Tevens kunnen wij u adviseren bij een 7:303 BW (huurprijsherziening) procedure. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Bron: CBS
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

**** Uitleg indexeringsclausule ROZ-model winkelruimte en overige bedrijfsruimte bij huurovereenkomst voor 2016

De ROZ-modelhuurovereenkomsten voor winkelruimte en overige bedrijfsruimte gaan voor de jaarlijkse huurprijsindexering uit van het indexcijfer van het jaar waarin de huurprijs laatstelijk is gewijzigd.

Dit heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) bevestigd naar aanleiding van de vele vragen die verhuurders de afgelopen weken hebben gesteld vanwege onduidelijkheid over het indexcijfer dat in 2017 moet worden gebruikt voor de berekening van de nieuwe huurprijs.

In de Algemene Bepalingen behorende bij de modelhuurcontracten voor bedrijfsruimten (2003, 2008 en 2012 voor winkelruimte en 1996, 2003 en 2015 voor overige bedrijfsruimte) wordt bepaald dat alleen wordt geïndexeerd als het nieuwe indexcijfer leidt tot een verhoging van de huurprijs.

Indexering van de huurprijs is aan de orde als het indexcijfer van het betreffende jaar hoger ligt dan het indexcijfer van het jaar van de laatste huurprijswijziging. In 2016 was dat niet het geval; er was sprake van deflatie en de huurprijzen zijn in dat jaar dan ook niet aangepast.

Dit jaar is er wel weer sprake van een hoger indexcijfer. Voor de berekening van de nieuwe huurprijs over 2017 dient dan ook het indexcijfer van 2017 te worden afgezet tegen het indexcijfer van 2015 (en dus niet tegen het indexcijfer van 2016).

Bron NVM