vergunningen

1035812_1034833_tek-bewerkt.jpg

Er gelden diverse regels om een horecabedrijf te kunnen starten.

 

Drank- en Horecawet

In ieder bedrijf waar alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse zullen worden geschonken of verstrekt is een vergunning vereist op grond van de Drank- en Horecawet. Deze vergunning wordt afgegeven door de burgemeester en aangevraagd bij de gemeente. Wie een drankvergunning aanvraagt, moet in het bezit zijn van een SVH verklaring. In de inrichting moet tijdens openingsuren iemand aanwezig zijn die op het aanhangsel bij de vergunning vermeld staat.

Het bedrijf wordt als één gezien, als: het met elkaar verbonden is door een permanente wandopening met een hoogte van tenminste 2,2 m, met een breedte van tenminste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,4 m of gescheiden zijn door een afscheiding lager dan 1,25 m.

Het bedrijf moet aan onderstaande inrichtingseisen (kort samengevat) voldoen.

  • Eén lokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m² en een hoogte van tenminste 2.4 m (bij nieuwbouw 2,6 m);
  • Een goed werkende mechanische ventilatie, rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht, met een luchtverversing frequentie van bijna 6x per uur;
  • Deugdelijke voorziening(en) voor elektriciteit, drinkwater en telefoon;
  • Twee volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden, niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecaruimte (of in de onmiddellijke nabijheid), met een behoorlijke voorziening om de handen te wassen;

 

Exploitatievergunning

In de meeste gemeenten is het noodzakelijk ook een exploitatievergunning voor een horecabedrijf aan te vragen. Of dit het geval is, wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de aanvraag moet een juiste omschrijving zijn opgenomen van het type bedrijfsvoering, in overeenstemming met de feitelijke exploitatie. Deze moet in overeenstemming zijn met de toegelaten bestemming volgens het geldende bestemmingsplan.  Er kunnen ook andere eisen gelden, zoals het aantal al afgegeven vergunningen ter plaatse.

 

Terrasvergunning

In de regel moet een terrasvergunning apart worden aangevraagd, ook op basis van de APV en ook als het terras op eigen grond wordt uitgezet. Er zijn ook gemeenten waar dit gekoppeld is aan de exploitatievergunning.

 

Bestemmingsplan

Om op een locatie een horecabedrijf te mogen starten en/of exploiteren, moet dit gebruik toegestaan zijn op basis van het geldende bestemmingsplan. Ook kunnen in het bestemmingsplan voorschriften zijn opgenomen over bouweisen van een pand, bijv. de maximale goothoogte. Voor specifieke zaken is in de regel een afzonderlijke vergunning noodzakelijk. Zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. Een milieuvergunning is zelden noodzakelijk; wel zal in de regel in dit kader een melding moeten worden gedaan.