Juridisch Advies

Rond de bedrijfsvoering van een horeca exploitatie spelen veel juridische zaken. Klaassen heeft juristen in huis, die jarenlange ervaring hebben op al deze terreinen. Uw belangen kunnen door hen behartigd worden. Het is goed als u die weinige keren keer dat u met dit soort zaken te maken heeft, er niet alleen voor staat.

Maar evenzo is van heel groot belang hoe de afspraken die derden met u maken worden vastgelegd. Of het nu gaat om uw huurovereenkomst, een contract met de brouwerij of andere leverancier of een leningsovereenkomst of welke andere overeenkomst dan ook, het verdient aanbeveling ervaren juristen met u te laten meekijken alvorens u iets ondertekent. Een dergelijke begeleiding bij contracten verdient zich meestal heel snel terug!