Conceptontwikkeling- en aanpassingen

Achter elk succesvol bedrijf zit een sterke bedrijfsstrategie!
Wilt u meer uit uw bedrijf halen of heeft u een idee voor een nieuw product of dienst of wilt u een andere markt betreden dan kan Klaassen Horeca Advies u van dienst zijn bij het ontwikkelen of aanpassen van uw bedrijfsconcept.

Samen met u beoordelen wij de plannen de uitgangspunten en de randvoorwaarden. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek of uitgebreide markt- en SWOT analyse worden de kansen en bedreigingen in kaart gebracht.
Hierbij wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het bestaande horeca- en leisureaanbod en wordt in binnen- en buitenland gezocht naar referentie objecten. Met behulp van positioneringmatrices geven wij een duidelijk beeld van de spelers binnen de verschillende marktsegmenten waarmee u te maken krijgt.

Vervolgens kunnen keuzes worden gemaakt met betrekking tot het te voeren of aan te passen bedrijfsconcept.
De creatieve uitwerking waarbij de externe- en interne vormgeving, de routing en de noodzakelijke investeringen worden bepaald wordt hierbij door Klaassen Horeca Advies in overleg met u tot in detail verzorgd.
Met behulp van artist impressions worden exterieur en interieur tot op detailniveau gevisualiseerd.
Tenslotte worden de promotionele activiteiten, de management- en personeelskwalificaties alsmede de personeelsformatie met u doorgesproken en voorbereid.

Conceptontwikkeling is een maatwerkproduct, dat nauwkeurig moet voldoen aan hetgeen u ervan verwacht. De uitgangspunten en de kosten van het advies worden vooraf met u overeengekomen.

Klik hier voor het aanvragen van advies