Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Taxatie WOZ

Klaassen Vastgoedmakelaardij BV is specialist op het gebied van WOZ-taxaties. Onze NVM makelaar/taxateur is niet alleen beëdigd en volledig gecertificeerd voor bedrijfsmatig onroerend goed, maar tevens fiscaal jurist bij procedures in het kader van de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). In een procedure staat u dan minstens op gelijke voet met uw gemeente, die eenzijdig de WOZ-waarde vaststelt voor steeds meer belastingen.

Jaarlijks wordt, door de gemeente, de WOZ-waarde van uw pand vastgesteld. Deze waarde is bepalend voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsomslagen. Van groter belang is dat deze waarde, in het kader van de inkomstenbelasting, gebruikt wordt voor de bepaling van uw eigenwoningforfait en/of de bijtelling in de vermogenstelling van box III. De WOZ-waarde is tevens van invloed op de bepaling van de belastbare winst voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting vanwege de daarvan afhankelijke afschrijvingsmogelijkheden. Kortom: het is van belang om op kritische wijze uw WOZ-waarde te laten beoordelen.

Globaal bestaan er voor de WOZ drie objectgroepen:
1. Woningen;
2. Courante niet-woningen (CNW's; o.a. winkels, bedrijven, horeca etc.);
3. Incourante objecten (o.a. sportaccommodaties, scholen, trafohuisjes etc).

Heeft u twijfels over de juistheid van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Klaassen Vastgoedmakelaardij BV helpt u graag deze twijfel weg te nemen.

In ieder geval moet er rekening gehouden worden met de nieuwe margeregeling die sinds 1 januari 2005 van kracht is. Dit betekent dat het binnen een bepaalde marge geen zin heeft om bezwaar te maken omdat het bezwaar dan bij voorbaat niet wordt toegekend. De marge is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. De marges zijn als volgt:

  • WOZ-waarde lager dan € 200.000: de waarde wordt geacht juist te zijn binnen een marge van 5% van de WOZ-waarde.
  • WOZ-waarde van € 200.000 tot € 500.000: de waarde wordt geacht juist te zijn binnen een marge van 4% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 10.000.
  • WOZ-waarde van € 500.000 tot € 1.000.000: de waarde wordt geacht juist te zijn binnen een marge van 3% van de WOZ-waarde, met een minimum van 20.000.
  • WOZ-waarde vanaf € 1.000.000: de waarde wordt geacht juist te zijn binnen een marge van 2% van de WOZ-waarde, met een minimum van € 30.000 en een maximum van € 100.000.

Van groot belang is dat er binnen 6 weken na dagtekening bij de gemeente bezwaar gemaakt wordt tegen de WOZ-beschikking (vermeld op de jaarlijks OZB-aanslag). Er moet dan schriftelijk bezwaar aangetekend worden bij de gemeenteambtenaar die belast is met de heffing van de gemeentelijke belastingen. Na de genoemde periode zijn uw rechten op bezwaar en beroep definitief vervallen. Uw bezwaarschrift moet worden gemotiveerd. Er moet dus worden aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. De gemeente doet vervolgens een uitspraak over dit bezwaarschrift. Het kan zijn dat de motivering, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van het taxatieverslag, niet tijdig op papier staat. Met de verzending van een pro forma bezwaarschrift aan de gemeente kan deze termijn worden veiliggesteld. Tegen de uitspraak van de gemeente op uw bezwaarschrift staat een beroepsprocedure bij de belastingrechter open. Nogmaals: u dient zich er terdege van bewust te zijn dat bezwaar tegen de waardevaststelling van uw onroerende zaak niet meer mogelijk is zodra de WOZ-beschikking onherroepelijk vaststaat.

Wat kunt u zelf doen?
Vraag altijd bij de gemeente het onderliggende taxatieverslag van uw pand en alle in de WOZ-beschikking genoemde referentiepanden op, tegelijkertijd met de indiening van uw pro forma bezwaarschrift. Dat bezwaar kunt u altijd weer intrekken indien u van oordeel bent dat het toegekende bedrag juist blijkt.

Indien u twijfelt raadpleegt u Klaassen Vastgoedmakelaardij BV. Onze deskundige WOZ-taxateur alsmede fiscaal jurist kan u niet alleen van dienst zijn met een tegentaxatie, maar tevens een volledige juridische ondersteuning bieden bij bezwaar- en beroepsprocedures.