Tapijtstraat 19BG
Terug naar overzicht

Tapijtstraat 19BG, Hilversum

Nadere informatie of een vrijblijvende bezichtiging aanvragen?
Nieuw!

Omschrijving

Deel deze pagina
Tapijtstraat 19 te Hilversum

Op een zeer markante horecalocatie in het centrum van Hilversum mogen wij u circa 76 m² horecaruimte aanbieden. Zowel geschikt voor harde als zachte horeca. Vanwege de goede bereikbaarheid is een bezorg-afhaal concept hier uitstekend op zijn plek. Daarnaast is er voldoende ruimte om ook gasten binnen te ontvangen.

Vloeroppervlak
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
Op de begane grond is circa 42 m² café/restaurant ruimte met daarachter circa 14 m² keuken. Deze ruimten zijn eenvoudig aan elkaar te verbinden/door te breken. Waardoor u een café/restaurant heeft van ca 57 m².
Los daarvan is ernaast nog een ruime toiletvoorziening en is er een ruime droge kelder aanwezig.
Totaal oppervlak is circa 76 m². (92 m² BVO)

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
-winkelpui;
-toilet.

Parkeergelegenheid
Er is voldoende (betaald) parkeergelegenheid aanwezig in de omliggende straten en de parkeergarage van het nabijgelegen Gooiland.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.500,- per maand. Gedurende de aanpassingen naar uw concept en de Corona maatregelen is er een flinke huurkorting.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden.


Servicekosten
Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.
Een afwijkende huurtermijn is bespreekbaar.

Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis
van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bedrijfsadviseur Alex Willemse via 033- 258 13 30 of a.willemse@klaassenbv.nl

Nadere informatie of een vrijblijvende bezichtiging aanvragen?